• 1Условия за записване

Психотерапевтичният процес е взаимодействие, което се осъществява при определени условия. Моля,  имайте предвид следното при започване на терапия:

 • Психотерапията е доброволен процес на израстване и себеосъзнаване, в който клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. За последните терапевтът не носи отговорност.

 • Всяка  сесия е 1 астрономически час.

 • Всяка сесия е в удобно за двете страни време и се договаря чрез предварително обаждане от страна на клиента.

 • Желателно е честотата на посещения да бъде поне веднъж седмично. Няма стандартно изискване за броя 
  сесии- зависи от проблема, от вашето време и възможности.

 • Ако клиентът не може да се яви на сесия, е длъжен да предупреди 24 часа предварително. В случай, че клиентът не се яви на сесия и не информира един ден по-рано, би следвало на следващата сесия да заплати и пропуснатата.

 • Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта, дали прилага други форми на терапия-традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е взимал или взима в момента някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.

 • Резултатите са индивидуални, зависят от сътрудничеството между терапевт и клиент, мотивацията на клиента и готовността му да посреща страховете и характеровите лимити с травматичен произход.

 • В случай, че клиентът реши да прекрати терапията преди терапевтът да е преценил, че е готов за това, е нужно да подпише декларация, че прекратява терапията по лично желание.

 • Терапевтът има право да прекрати работа, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие или ако изникне необходимост от работа с друг тип специалист.

 • Основните пет правила за работа в терапевтичен контекст са: откритост, прозрачност, лична отговорност за поведението на клиента по време на индидидуалните сесии, групова работа и уъркшопи, дискретност, спонтанност, даване на обратна връзка.

МОЯТ МЕТОД: Методът, който използвам е компилативен - в основата си е телесно ориентиран, от нео-райхиански тип: работи се с телесните напрежения и симптоми. Методът включва елементи от когнитивно-поведенческата, гещалт терапията, поведенческата терапия, клиент-центрираната терапия, позитивната терапия, както и системен подход от типа на фамилни констелации, психодрама и арттерапия. В работата си също включвам източни техники за релаксация, биоенергийно дишане и гимнастика и подобни. В работата с телесните блокажи е възможно да се прилага дълбинен нео-райхиански масаж.